منشوراخلاقی شهرداری محمودآباد و سازمانهای وابسته «ویژه ارباب رجوع»

 

۱-     جهت گرفتن اطلاعات و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق به واحد اطلاعات مربوطه مراجعه نمایند .

۲-     با گرفتن بروشورهای گردش کار از واحد اطلاعات از سیر انجام کار ، زمان آن و عوامل ذیربط که بایستی به آنها مراجعه نمایند مطلع گردند .

۳-     جهت ارائه نظرات و پیشنهادات و انتقادات و تقدیر از کارکنان فرمهای نظر سنجی از ارباب رجوع – ماده ? طرح تکریم مردم – را پر نموده و داخل صندوق بیندازند .

۴-     درخواستی خلاف مقررات و قوانین شهرداری از کارمندان نشود .

۵-     نسبت به کارکنان با خوشرویی و متانت رفتار شود .

۶-     از پوششی مناسب با عرف و فرهنگ اسلامی جامعه استفاده شود .

۷-     از استعمال دخانیات پرهیز گردد .

۸-     قوانین و مقررات شهرداری را به طور دقیق رعایت نمایند .

۹-     رعایت نوبت را بنمایند .

۱۰- چنانچه به هر دلیلی کارمند مربوطه در رابطه با انجام کار شما کوتاهی نمود پس از اولین تذکر دوستانه تغییری حاصل نشد با حفظ شئون اداری واحد اداری، حراست و روابط عمومی مراجعه نمایند.