3
پروژه آسفالت فاز نهایی کنارگذر غربی
۱۷ تیر, ۱۳۹۵

خرید یک دستگاه کامیون بنز کمپرسی ۱۹۲۴ ازشرکت ایران خودرو دیزل

photo_2016-07-31_12-36-01

به گزارش روابط عمومی شهرداری محمودآباد، یک دستگاه کامیون بنز کمپرسی ۱۹۲۴  ازشرکت ایران خودرو دیزل به ناوگان خدمات موتوری شهر محمودآباد اضافه شد.

اعتبار هزینه شده برای خرید این کامیون، ۵۰ درصد از محل اعتبارات وزات کشوری و ما بقی نیز از محل اعتبارات داخلی شهرداری محمودآباد تامین شده است.