Pic_1395040251092
اولین نشست مشترک مدیران شهری با اصناف و اتحادیه های شهرستان
۱۶ تیر, ۱۳۹۵
1
محمودآباد، پارک شهرداری
۱۷ تیر, ۱۳۹۵

تصویری: نصب نیمکت در پارک طاهباز محمودآباد

Pic_1395032751090